Το πρώτο παραδοτέο του προγράμματος είναι μια ανάλυση διεθών μελετών και τάσεων σχετικά με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τις συσχετιζόμενες με τη διεύθυνση προκλήσεις που αφορούν τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0.

Ο Κατάλογος Βασικών Δεξιοτήτων Διεύθυνσης για τη Βιομηχανία 4.0 θα είναι διαθέσιμος για κατέβασμα.

Ανάλυση και κατάλογος εγκάρσιων ικανοτήτων: Σύντομη έκθεση σύνοψης επιτόπιας έρευνας