1. Εταιρείες (κυρίως μικρομεσαίες) που ενδιαφέρονται για τα οφέλη της Βιομηχανίας 4.0.
  2. Υπαλλήλους που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των διαδικασιών της Βιομηχανίας 4.0.
  3. Οργανωτικούς ψυχολόγους/επαγγελματίες Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR) που ασχολούνται με τη διαχείριση ταλέντων, την εκπαίδευση και την πρόσληψη.
  4. Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που ενδιαφέρονται να προωθήσουν την εκπαιδευτική εργαλειοθήκη.
  5. Συμβούλους εταιρειών που εργάζονται επάνω στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
  6. Aκαδημαϊκούς από τους τομείς Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
  7. Υπεύθυνους χάραξης πολιτικής