TREBAG Ltd (Ουγγαρία)

Η TREBAG Ltd. (συντονιστής του προγράμματος) έχει αξιοσημείωτη δράση στον συντονισμό προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνική γνώση και εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών επαγγελματικών υλικών και μεθοδολογιών (μέσω e-learning και παιχνιδιοποίησης), εκπαιδεύσεις, εφαρμογή τεχνολογικής μεταφοράς και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας καινοτομίας, προγράμματα έρευνας κι ανάπτυξης, συμβουλευτική διαχείρισης ποιότητας και δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδωσης αποτελεσμάτων.

Ιστοσελίδα: www.trebag.hu

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Andrea Kövesd
Email: andrea.kovesd@trebag.hu
Τηλέφωνο: +3626555220


NUI Galway (Ιρλανδία)

Το NUI Galway είναι ένα από τα 250 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, με αξιοσημείωτη ερευνητική δράση και δέσμευση στην προώθηση της καινοτομίας. Παρέχει ερευνητική και ακαδημαϊκή υποστήριξη ώστε να διευκολύνεται η μεγιστοποίηση της έρευνας, υποστηρίζοντας έτσι την επαγγελματική ανάπτυξη και προώθηση.

Το Enterprise Research Centre του NUI Galway επικεντρώνεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ανάλυση νέων διαδικασιών και συστημάτων για αποτελεσματική καινοτομία.

Ιστοσελίδα : www.nuigalway.ie

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Aengus Parsons
Email: aengus.parsons@nuigalway.ie
Τηλέφωνο: +35391493732


Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σλοβενίας – Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας (Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης) είναι ένας από τους εκπαιδευτικούς παρόχους με τη μακρύτερη παράδοση και εμπειρία στην ανάπτυξη, οργάνωση και εφαρμογή επαγγελματικών και τεχνικών σεμιναρίων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εκπαιδευτικών κύκλων και άλλων εκδηλώσεων για τις ανάγκες πελατών.

Ο προσανατολισμός προς την πραγματική εκπαίδευση και τις πραγματικές ανάγκες δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας, έδωσαν τη δυνατότητα στο ινστιτούτο να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς παρόχους στη Σλοβενία.

Ιστοσελίδα: www.cpu.si

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Aleš Dremel
Email: ales.dremel@cpu.si
Τηλέφωνο: +38615897660


Weople (Πορτογαλία)

Η Weople είναι μία Πορτογαλική μικρομεσαία επιχείρηση κατευθυνόμενη από την καινοτομία, με κεντρικά γραφεία στο Cascais (Ευρύτερη Λισαβώνα). Η πολυγλωσσική της ομάδα παρέχει υψηλού επιπέδου διεθνείς υπηρεσίες σε 2 κύριους τομείς: εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινης ικανότητας, και συμβουλευτική ICT. Η Weople επικεντρώνεται στην εύρεση πρωτότυπων λύσεων για πελάτες συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα με την αποτελεσματικότητα και τη διασκέδαση με την πρακτική επίδοση. Με βαθειά γνώση της συμπεριφορικής ανάλυσης προωθεί τον επαγγελματισμό και την ευελιξία μέσω νέων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Η ομάδα προωθεί την καινοτομία, τη συνεργασία και τη συνεχή ανάπτυξη ως στοιχεία κλειδιά της επιτυχίας. Η εταιρία έχει λάβει μέρος σε ποικίλα Ευρωπαϊκά πρότζεκτ καινοτομίας και ανάπτυξης εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τον επιχειρηματικό τομέα.

Ιστοσελίδα: www.weople.pt

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: João Carlos Dos Santos Gonçalves
Email: jcsgoncalves@gmail.com
Τηλέφωνο: +351919178461


KISMC (Βουλγαρία)

Η KISMC είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και λειτουργεί παράγοντας κλειδί της καινοτομίας στη Βουλγαρία. Διευθύνει την «Ακαδημία Καινοτομίας Management» για Βουλγαρικές επιχειρήσεις και προωθεί την υιοθέτηση της καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο. Οι κύριες δραστηριότητες του οργανισμού είναι:

Καινοτομία και διαχείριση καινοτόμων πρακτικών, ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, παροχή εκπαίδευσης, παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις μέσω της μετάδοσης μεθοδολογιών, τεχνολογιών, καλών πρακτικών και λογισμικού ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και σχολεία.

Ιστοσελίδα: www.innovation-mc.com

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Milena Koleva
Email: m.koleva@hiron-mc.com
Τηλέφωνο: +35924890096


IDEC (Ελλάδα)

Η IDEC Α.Ε. είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Είναι ενεργή στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά από το 1989. Στα 30 χρόνια της δραστηριοποίησής της έχει επιτύχει ένα συνδυασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας που εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ιδέες και την καινοτομία των νέων συνεργατών της.

Η IDEC Α.Ε. διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εξειδίκευσης αλλά και προϊόντων σε διάφορες θεματικές. Η προσέγγισή της πάντα με γνώμονα τον πελάτη, παρέχει ένα μοναδικό σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και βοηθά στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου επιχειρηματικού μέλλοντος.

Ιστοσελίδα: www.idec.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Νεφέλη Δημοπούλου
Email: nefeli@idec.gr
Τηλέφωνο: +302104286227


ARTO (Ουγγαρία)

Η ARTO είναι μια συμβουλευτική και εταιρία εκπαίδευσης με εμπειρία στην προώθηση της μετάβασης στη Βιομηχανία 4.0. Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση έρευνας κι ανάπτυξης, τη διαχείριση αλλαγών, την ανάπτυξη προγραμματων έρευνας κι ανάπτυξης και στην ευέλικτη αναβάθμιση επιχειρήσεων.

Η εταιρεία παρέχει ένα ενσωματωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Βιομηχανία 4.0, το οποίο συνδυάζει υψηλώς αυτοματοποιημένα μαθησιακά συστήματα, προσωποποιημένα σεμινάρια, μοντέρνα ψηφιακά μέσα μάθησης και τις τελευταίες διδακτικές μεθόδους.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Tina Lichtenthal
Email: info@arto.hu
Τηλέφωνο: +36706274410


Robot-X (Ουγγαρία)

Η Robot-X κατέχει ηγετικό ρόλο στην Ουγγρική αγορά της βιομηχανικής αυτοματοποίησης και εισαγωγής στις διαδικασίες της Βιομηχανίας 4.0. Οι κύριες δραστηριότητες είναι οι εξής:

Βιομηχανική αυτοματοποίηση και εφαρμογή ρομποτικών συστημάτων ακόμα και στα πιο ιδιαίτερα περιβάλλοντα, σχεδιασμός και κατασκευή ρομποτικών κελιών, ενσωμάτωση των κορυφαίων ρομποτικών εκδόσεων, ενσωμάτωση συνεργατικών ρομπότ, σχεδιασμός και κατασκευή γραμμών παραγωγής και μηχανημάτων, τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη.

Ιστοσελίδα: www.robot-x.hu

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Masa Attila
Email: masa.attila@robot-x.hu
Τηλέφωνο: +36 70 613 3842