Στον σημερινό κόσμο των γρήγορων αλλαγών, η ψηφιακή αναβάθμιση που προκύπτει από τη μετάβαση στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Βιομηχανία 4.0), έχει επιφέρει πολλές νέες προκλήσεις στο εργασιακό περιβάλλον.

Η αγορά εργασίας μεταμορφώνεται ριζικά και απαιτεί νέες δεξιότητες.

Σε αυτές τις εναλασσόμενες και αβέβαιες συνθήκες, τα μέλη της διοίκησης των επιχειρήσεων πρέπει να προσαρμοστούν στις προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0.
Το πρόγραμμα TransIT είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει τα μέλη της διοίκησης των επιχειρήσεων να μεταβούν σε αυτή τη νέα εποχή.

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν μία Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη που απευθύνεται σε άτομα που έχουν επιφορτιστεί με το να ηγηθούν της τεχνολογικής αυτής αλλαγής. Η Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη θα τους εξοπλίσει με τις κρίσιμες δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0.

Μάθετε περισσότερα για τον στόχο, το κοινό και τους εταίρους του προγράμματος.