В днешния бързо променящ се свят цифровата трансформация, произтичаща от четвъртата революция в индустрията (Индустрия 4.0), доведе до много нови предизвикателства в работната среда.

Пазарът на труда се трансформира коренно и изисква нови компетентности.

При тези динамични и несигурни обстоятелства, мениджърите трябва да се адаптират към предизвикателствата на Индустрия 4.0.
Проектът TransIT е създаден специално, за да улесни успешното преминаване на мениджърите към тази нова ера.

Резултатите съдържат комплект за обучение, насочен към лица, на които е възложено да ръководят тази технологична промяна. Учебният комплект ще ги оборудва с ключовите умения, които са необходими, за да могат ефективно да управляват прехода към Индустрия 4.0.

Научете повече подробности за целите, целевите групи и партньорите на проекта.