Първият резултат от проекта е анализ на международни проучвания и тенденции за HR аспектите и предизвикателствата, свързани с управлението на прехода и адаптирането към Индустрия 4.0.


Анализът на трансверсалните компетентности, заедно с Каталога на основните компетентности за управление на Индустрия 4.0, ще бъде наличен за изтегляне.

Анализ на трансверсалните компетентности и Каталог: Обобщение на полевото проучване чрез интервюта – резюме