Ръководство за обучение

Ръководството синтезира добри практики за управление с цел да се даде възможност за преход към промишленост 4.0. Има три основни теми:

 • Иновационно мислене
 • Управление на мотивацията
 • Техническо сътрудничество

Той ще се състои и от най-подходящите концепции, свързани с адаптивното управление, като например:

 • Мотивационна теория
 • Гъвкавост
 • Стабилно и адаптивно лидерство
 • Кризисна комуникация
 • Положителна психология за пълноценно работещи екипи
 • Емоционална интелигентност и загриженост в работна среда
 • Управление на многообразието и социални умения
 • Иновативно мислене
 • Творческо решаване на проблеми

Методика на обучение

Методиката ще бъде ориентирана към потребителя и практична, което ще позволи ефективно прилагане.

Тя включва набор от реални, приложими практики, съвети и препоръки, които може да бъдат приложени директно на работното място.

Темите ще бъдат структурирани в основни „предизвикателства“. На обучаемите ще бъде предоставена възможността да избират от 3 различни времеви варианта, като по този начин ще осигурят възможно най-доброто адаптиране на обучението към реалната трудова заетост (15 минути всеки ден – 2 часа всяка седмица – 1 цял ден всеки месец).

Онлайн платформа

Тя ще работи като учебник с упражнения / дневник на развитието с упражнения за изпълнение, улесняващи индивидуалното развитие, както и еволюцията на екипа и ще се състои от рационална комбинация от теория и практика.

Учебната програма ще бъде разделена на „усвоими части“, ще бъдат налични различни сценарии на обучение и обучаемите ще може да избират от три различни програми за обучение (дневна, седмична или месечна), създадена на база на потребителския опит, предназначена да отговаря на конкретните нужди и приоритети на всеки обучаем.

Педагогическото ръководство

Педагогическото ръководство ще включва методи и инструменти, които да
помогнат на преподавателите при предаването на знания по устойчив за
целевата група начин.