Cilj projekta je ustvariti komplet pripomočkov za usposabljanje namenjeno srednjemu nivoju managerjev s tehničnim predznanjem v MSP. Namen projekta je razviti t.i. prečne kompetence, ki so potrebne za upravljanje prehoda na Industrijo 4.0.

Glede na raziskavo, ki jo je izvedel Avvanz, je spodaj naštetih 10 spretnosti, ki veljajo za najpomembnejše znotraj delovnega prostora v novi tehnološki dobi:

  • Odprtost do sprememb in zmožnost prilagajanja spremembam
  • Kognitivna prožnost
  • Inovativno in prilagodljivo razmišljanje
  • Kompleksno reševanje problemov
  • Novonastalo upravljanje z ljudmi (sodelovanje generacij)
  • Virtualno sodelovanje
  • Čustvena inteligenca
  • Napredne tehnike pogajanja
  • Usmerjenost na storitev
  • Tehnično podjetništvo

Med njimi lahko podjetja izberejo „pakete“ glede na svoje potrebe in ustvarijo program usposabljanja po meri.

Naš cilj je povečati inovativnost in motivacijo kot ključne elemente uspeha: maksimiranje sposobnosti za najboljše delovno silo, navdih za inovacije in optimizacijo uporabe kadrovskih potencialov.