1. Podjetja (predvsem MSP), ki so zainteresirana za izkoriščanje prednosti Industrije 4.0
  2. Vsi zaposleni, ki sodelujejo pri razvoju in izvajanju procesov v Industriji 4.0
  3. Organizacijski psiholog / kadrovski strokovnjaki (obvladovanje talentov, usposabljanje, zaposlovanje)
  4. Izobraževalni centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki so zainteresirani za promocijo usposabljanja
  5. Svetovalci za implementacijo sistemov upravljanja
  6. Akademiki s področja poslovanja, inovacij in podjetništva
  7. Odločevalci in institucionalni politiki.