Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μία πρακτική εκπαιδευτική εργαλειοθήκη, η οποία θα απευθύνεται σε διευθύνοντες μικρομεσαίων επιχερήσεων. Μέσω αυτής, αποσκοπούμε στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0.

Σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Avvanz, υπάρχουν 10 δεξιότητες οι οποίες θεωρούνται ως οι πιο απαραίτητες εντός ενός εργασιακού περιβάλλοντος κατά τη μετάβαση στη νέα τεχνολογική εποχή:

  • Δεκτικότητα και ικανότητα προσαρμογής απέναντι στην αλλαγή
  • Γνωστική ευελιξία
  • Καινοτόμος και προσαρμοστική σκέψη
  • Επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τη Νέα Εποχή (συνεργασία γενεών)
  • Απομακρυσμένη συνεργασία
  • Συναισθηματική νοημοσύνη
  • Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές ικανότητες
  • Προσανατολισμός στις υπηρεσίες
  • Τεχνική επιχειρηματικότητα

Από αυτές, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν «πακέτα ικανοτήτων» ανάλογα με τις ανάγκες τους, δημιουργόντας ένα προσωποποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα τις βοηθήσει να είναι ανταγωνιστικές.

Όραμά μας είναι η προώθηση της καινοτομίας και η παρακίνηση, ως κλειδιά επιτυχίας, τα οποία θα απογειώσουν και θα μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης, ενώ παράλληλα θα εμπνεύσουν την καινοτομία.