TREBAG Ltd (Унгария)

ТРЕБАГ ООД (координатор, Унгария) има значителен опит като координатор на европейски проекти, разработването на материали и методики за професионално обучение, включително електронно обучение и игровизация, обучение, трансфер на технологии, проекти за научноизследователска и развойна дейност, управление на качеството, консултантски услуги и демонстрации.

Уебсайт: www.trebag.hu

Контактно лице: Andrea Kövesd
Email: andrea.kovesd@trebag.hu
Телефон: +3626555220


NUI Galway (Ирландия)

НУИ Голуей е водещ в изследванията университет и е в групата топ 1% в общото класиране на университетите в международен план. Корпоративният изследователски център в НУИ Голуей се фокусира върху проектирането, разработването и анализа на нови процеси и системи за ефективни иновации.

Изследователските проекти моделират динамичните системи в реалния свят, за да получат задълбочен поглед върху това как организацията ефективно управлява своите иновативни усилия.

Уебсайт: www.nuigalway.ie

Контактно лице: Aengus Parsons
Email: aengus.parsons@nuigalway.ie
Телефон: +35391493732


Търговско-промишлена палата на Словения

Търговско-промишлена палата на Словения – Институтът за бизнес образование е един от доставчиците на образование и обучение с най-дългата традиция и опит в развитието, организацията и изпълнението на професионални и технически семинари, краткосрочни и дългосрочни курсове и други събития за нуждите на своите клиенти.

Ориентацията към действителните изисквания за образование, обучение и компетентности на пазара на труда позволи институцията да се превърне в един от най-големите доставчици на образование и обучение в Словения.

Уебсайт: www.cpu.si

Контактно лице: Aleš Dremel
Email: ales.dremel@cpu.si
Телефон: +38615897660


Weople (Португалия)

Weople предоставя висококачествени международни услуги в две основни области: корпоративно обучение и развитие на човешкия капацитет; ИКТ консултации. Те са експерти в анализа на поведението, улеснявайки устойчивостта и личната / организационната компетентност.

Екипът на Weople обхваща иновациите и постоянното развитие като основна характеристика на собствения си успех. Като компания, в момента си сътрудничат в иновационен проект на KA2 за социални иновации, като добавят стойност за консорциума с консултации по разработване на концепции и психология на образователните игри.

Уебсайт: www.weople.pt

Контактно лице: João Carlos Dos Santos Gonçalves
Email: jcsgoncalves@gmail.com
Телефон: +351919178461


KISMC (България)

Клуб по управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС) е неправителствена организация и значим участник за иновациите в България. Той ръководи „Академия за иновационен мениджмънт“ за българския бизнес и подпомага на национално ниво прилагането на система за управление на иновациите.

Основните дейности на Клуба включват управление на иновационните процеси; разработване на нови методологии и образователни подходи; неформални и професионални курсове за обучение, креативност, дизайн мислене и свързани теми; подпомагане на организациите при трансфер на методологии, технологии, добри практики и приложим софтуер за подобряване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на компаниите; партнира на университети и училища.

Уебсайт: www.innovation-mc.com

Контактно лице: Milena Koleva
Email: m.koleva@hiron-mc.com
Телефон: +35924890096


IDEC (Гърция)

ИДЕК е консултантска и обучителна компания със седалище в Пирея, Гърция. ИДЕК се фокусира върху осигуряването на качество в обучението и има опит като координатор на финансирани проекти като QMS и BEQUAL, занимаващи се с качество на обучението. Освен това ИДЕК има консултантски опит в разработването на системи за управление на качеството в центровете за обучение в Гърция.

Уебсайт: www.idec.gr

Контактно лице: Xenia Chronopoulou
Email: xenia@idec.gr
Телефон: +302104286227


ARTO (Унгария)

АРТО е консултантска и обучаваща компания с опит в улесняване на прехода към Индустрия 4.0. Има опит в управлението на стратегиите за научноизследователска и развойна дейност, управлението на промените, разработването на проекти за НИРД и гъвкавата трансформация.

Компанията предлага интегрирана програма за обучение за Индустрия 4.0, която комбинира високо автоматизирани учебни системи, персонализирани семинари, съвременни дигитални обучителни медии и най-новите дидактически методи.

Контактно лице: Tina Lichtenthal
Email: info@arto.hu
Телефон: +36706274410


Robot-X (Унгария)

Робот-X играе водеща роля на унгарския пазар, фокусирайки се върху индустриалната автоматизация и въвеждайки процесите на Индустрия 4.0. Основните дейности са следните:

индустриална автоматизация и внедряване на роботизирани системи дори в най- предизвикателните среди; проектиране и изграждане на роботни клетки; системна интеграция на водещите световни марки индустриални роботи; интеграция на съвместни роботи, проектиране и изграждане на производствени линии и универсални машини; технологични изследвания и разработки.

Уебсайт: www.robot-x.hu

Контактно лице: Masa Attila
Email: masa.attila@robot-x.hu
Телефон: +36 70 613 3842