1. Компании (главноМСП), заинтересовани да извлекат ползите от Индустрия 4.0
  2. Всички служители, участващи в разработването и внедряването на процесите на Индустрия 4.0
  3. Организационни психолози / HR специалисти (управление на таланти, обучение, набиране на персонал)
  4. Центрове за ПОО, заинтересовани да насърчават обучението;
  5. Kонсултанти работещи с фирми за внедряване на системи за управление
  6. Πреподаватели от сферата на бизнеса, иновациите и предприемачеството
  7. Лица, вземащи решения и изготвящи институционални политики.