1. Az Ipar 4.0. lehetőségeit kihasználni kívánó vállalatok (főleg KKV-k)
  2. Az Ipar 4.0. folyamatok kidolgozásában és bevezetésében részt vevő összes alkalmazott
  3. Vállalati pszichológusok /HR szakemberek (tehetségkezelés, képzés, toborzás)
  4. A képzés népszerűsítésében érdekelt szakképzési központok
  5. Irányítási rendszerek bevezetésével foglalkozó vállalati tanácsadók
  6. Oktatók az üzleti, innovációs és vállalkozó képzés területeiről
  7. Döntéshozók, intézményi politikák kidolgozói