Οδηγός Εκπαίδευσης

Ο Οδηγός Εκπαίδευσης αποτελείται από καλές πρακτικές management που προωθούν τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0. Υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς:

 • Καινοτόμος σκέψη
 • Διαχείριση παροχής κινήτρων
 • Τεχνική συνεργασία

Θα περιλαμβάνει επίσης επίκαιρα θέματα προσαρμοστικού management, όπως:

 • Θεωρία παροχής κινήτρων
 • Ανθεκτικότητα
 • Σταθερή και προσαρμόσιμη ηγεσία
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Θετική ψυχολογία για αποδοτικές ομάδες
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση στο εργασιακό περιβάλλον
 • Διαχείριση πολυπολιτισμικότητας και κοινωνικές δεξιότητες
 • Καινοτόμος σκέψη
 • Δημιουργική επίλυση προβλημάτων

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Η Μεθοδολογία θα είναι πρακτική και φιλική προς τον χρήστη, προσφέροντας έτσι εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή.

Περιλαμβάνει συλλογές εφαρμόσιμων πρακτικών, συμβουλές και προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας σε εργασιακά περιβάλλοντα.

Τα θέματα θα ταξινομούνται με βάση «προκλήσεις κλειδί». Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής από 3 διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση της εκαπίδευσης στην πραγματικότητα των ημερών εργασίας (15 λεπτά καθημερινά – 2 ώρες την εβδομάδα – 1 ολόκληρη μέρα ανά μήνα).

Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Θα λειτουργεί ως ένα βιβλίο ασκήσεων/ημερολόγιο προόδου που θα περιλαμβάνει εργασίες που υποβοηθούν την προσωπική ανάπτυξη και την εξέλιξη της ομάδας, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα χωρίζεται σε «εύπεπτα κομμάτια», διάφορα εκπαιδευτικά σενάρια θα είναι διαθέσιμα και οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ τριών εκπαιδευτικών δόσεων (ημερησίως, εβδομαδιαίως ή μηνιαίως) λαμβάνοντας έτσι μια προσωποποιημένη εμπειρία σχεδιασμένη ώστε να ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητες του κάθε εκπαιδευόμενου.

Ο παιδαγωγικός οδηγός

Ο παιδαγωγικός οδηγός θα περιλαμβάνει μεθόδους και εργαλεία που θα βοηθήσουν
τον εκπαιδευτή να περάσει την γνώση με αποτελεσματικό τρόπο για την ομάδαστόχο.